travel žurnál travel žurnál
menu
 
 
 
 
 
 
travel Žurnál
 
     

Povodňová turistika

     
     
Travel žurnál
Cestovanie
Povodňová turistika

Novým pojmom týchto letných dní je povodňová turistika. Vyliaty Dunaj prilákal do hlavného mesta Bratislavy množstvo cezpoľných ba i zahraničných návštevníkov, ktorí sa prišli pozrieť na stúpajúcu hladinu rieky a vychutnať si napínavú atmosféru na vlastné oči. Vedľajším produktom takejto udalosti je nárast tržieb obchodníkov v Bratislave. Dunaj ukázal Bratislave tisícročnú vodu v priebehu desaťročia už dva krát.

Začiatkom júna 2013 po výdatných májových dažďoch sa v Dunaji nahromadila voda z prítokov, ktorá naplnila koryto až po okraj. V záplavových oblastiach lužných lesov pred Bratislavou sa povylievala rieka Morava, ústiaca do Dunaja v Devíne. Prítok Moravy značne ovplyvňuje množstvo vody v Dunaji. Ak je Morava rozvodnená, môže byť situácia v hlavnom meste Slovenska dramatickejšia, než na predošlých rakúskych úsekoch.

Tisícročná voda v Dunaji

V horných tokoch Dunaja a Moravy boli hlásené povodňové stupne 2-3, Bratislava preto čakala na svoj prvý veľký test od roku 2002, kedy ju zasiahla tisícročná voda, ktorou boli niektoré časti Starého mesta, najmä Predmestie Bratislavy a časť Devín zaplavené. Nové protipovodňové zábrany sa pokúsia mesto ochrániť aj od väčšej vody, ako bola tá z 2002. Hydrometeorológovia predpovedajú rekordnú hladinu Dunaja, ktorá by mala vrcholiť okolo obeda až večera 6.6.2013 na hodnotách desať a pol metra.

Po výdatných májových dažďoch, ktoré presýtili zemský povrch vodou v celej strednej a západnej Európe sa situácia v Bratislave začala dramatizovať začiatkom júna, 4. až 5. a vrcholila 6. júna vo večerných hodinách. Predpovede sa začínali napĺňať a merania naznačovali, že by skutočne mohla byť dosiahnutá hladina okolo rekordných 1050 cm, teda pol metra nad desiatimi metrami. Na mnohých miestach po obidvoch brehoch Dunaja sa hralo doslova o centimetre, či rieka ostane v koryte, alebo sa vyleje.

Nový rekord hladiny Dunaja v Bratislave 1032 cm

Nakoniec výška hladiny Dunaja v Bratislave meste dosiahla nové historické maximum 10,32 metra vo štvrtok 6.6.2013 vo večerných hodinách. Ešte pred zotmením začal Dunaj opäť klesať. Bratislava s menšími šrámami z pravého brehu na Petržalskej strane odolala. Najsledovanejším miestom v Bratislave bolo Fajnorovo nábrežie pri Starom moste, kde je najnižšie postavená budova Univerzity Komenského fakulta Filozofie. Napätá situácia sa mohla nepriaznivo prejaviť práve tu na rohu Gondovej ulice a Fajnorovho nábrežia.

Kritická situácia nastala v roku 2002 na rohu Fajnorovho nábrežia, kedy bola celá Gondová ulica zaplavená. Podobne, ako v predchádzajúcich rokoch, neodolal veľkej vode ani Devín, ktorý leží na sútoku Moravy a Dunaja. Do budúcich rokov bude potrebné zabezpečiť aj toto odľahlejšie územie mesta pred povodňami. Nové hliníkové profily, z ktorých sa budujú ochranné nadstavby na brehu sa výborne osvedčili. Časy vriec a piesku končia v minulosti.

Bratislavská povodňová turistika

Spravodajské vysielanie a internet online vysielajú aktuálne informácie o dianí na ktoromkoľvek mieste sveta. Veľmi rýchle sa šíria do zbytku sveta. Množstvo ľudí chce byť svedkami zaujímavých udalostí. Informácie o blížiacej sa povodni v Bratislave prilákali húfy k Dunaju, kde sa prizerali dramatickej situácii priamo na mieste. Bezpečnostné zložky polícia, vojsko, požiarnici kontrolovali situáciu na celom bratislavskom pobreží Dunaja. Tisíce turistov a miestnych obyvateľov si fotili veľkú vodu. Každý chcel vidieť na vlastné oči či Bratislava vode odolá. Tomuto javu sa začalo hovoriť povodňová turistika. Žeby sme to začali predávať?

video Povodňová turistika, Bratislava

2. video: Bratislava, Dunaj, veľká voda 6.6.2013

Autor článku: Z.vodník,
Travel žurnál február 2014 > Cestovanie > Povodňová turistika

Travel Žurnál - internetový magazín pre cestovanie a plánovanie dovolenky


© 2014 Travel žurnál, a.r.r. Reny
 
:)