travel žurnál travel žurnál
menu
 
 
 
 
 
 
travel Žurnál
 
     

Platobné karty na cestách

     
     
Travel žurnál
Cestovanie
Platobné karty na cestách

Znamenajú platobné karty na cestách zjednodušený život, alebo nám spôsobia skôr nepríjemné patálie? Poznáme to takmer všetci. Rôzne druhy platobných kariet: kreditné, debetné, embosované, bezdotykové,... máme ich plné peňaženky. Všetky majú svoje výhody i nevýhody. Ktoré si vziať do zahraničia a ako s nimi narábať? My sme sa porozprávali s Lubomírom Jalovičiarom z VÚB, aby nám vec trošku ozrejmil.

Platobné karty

1. Rozdiel medzi kreditnou a debetnou kartou.

Hlavný rozdiel je výška prostriedkov, ktorými môže klient disponovať. Debetná karta je súčasťou bežného účtu a umožňuje využívať len tú finančnú hotovosť, ktorá sa nachádza na účte. Prostredníctvom kreditnej karty si však klient môže požičať peniaze banky, za ktoré dokonca nezaplatí žiaden úrok, ak ich vráti v bezúročnom období (40 - 55 dní).

2. Už viackrát som čítala, že kreditkou máme platiť v obchodoch, debetkou si máme vyberať peniaze z bankomatov. Kde a kedy sa ktorá využíva? (výhody, nevýhody)

Kreditnou kartou platievame v obchodoch. Na platenie sa tak míňajú prostriedky banky a tie na konci obdobia zákazník splatí. Pri väčšine kreditných kariet sa dá dokonca dostať tzv. cashback - časť z ceny nákupu späť. Kreditné karty sú viac akceptované v určitých špecifických prípadoch, napr. pri požičaní automobilu alebo rezervácií hotelu. Cez kreditku platí okrem vybranej sumy aj úroky vo výške dohodnutej ku kreditnej karte.

Na výbery z bankomatov je určite lepšia debetná karta, odhliadnuc od poplatkov za výber v zahraničí. Človek vyberá peniaze zo svojho účtu na rozdiel od kreditky, kde sú poplatky za výbery spravidla vyššie.

3. Ako je to s embosovanými, bezdotykovými (a inými) kartami? V čom nám uľahčujú život a na čo si pri nich máme dávať pozor?

Neembosovaná karta je taká, na ktorej sú všetky údaje vyznačené nehmatateľným plochým písmom (písmená a čísla nie sú vystúpené a nedajú sa nahmatať). Peniaze z tejto karty zákazník vyberá z bankomatu použitím PIN kódu. Ak chce na neembosovanú debetnú kartu nakúpiť u obchodníka, tiež musí zadať PIN kód. V niektorých prípadoch (najmä v zahraničí) môže obchodník požadovať podpis.

Embosovaná karta je v mnohom podobná neembosovanej. Výbery z bankomatu zákazník normálne potvrdzuje PIN kódom, ako aj platby u obchodníkov (cez terminál). Embosovanú kartu je ale možné používať aj pomocou imprintéra, čo je mechanické zariadenie umožňujúce realizáciu bezhotovostných transakcií pretlačením údajov vytlačených na platobnej karte za tovary a služby na základe hlasovej autorizácie. Údaje sa potvrdzujú podpisom, ktorý musí byť zhodný s podpisom na zadnej strane embosovanej karty.

Formou debetnej platobnej karty je aj bezkontaktná karta. Pri platbe touto kartou nie je potrebné zadávať PIN kód. Kartu stačí priložiť k snímaču. Táto výhoda je len do 20€ a to z bezpečnostných dôvodov. Bezkontaktne sa dá zaplatiť u niektorých obchodníkov aj nad 20€, ale je potrebné zadať PIN kód.

Napríklad naša banka má v ponuke bezkontaktných kariet aj neembosovanú debetnú platobnú kartu vo forme nálepky, Túto nálepku je možné umiestniť napríklad na mobilný telefón a realizovať tak bezkontaktné platby do 20€ bez nutnosti vyberania karty.

Pri bezkontaktných platobných kartách je možnosť rizika náhodnej platby vylúčená. Bezpečnosť platby je zabezpečená šifrovanou komunikáciou medzi platobnou kartou a POS terminálom (elektronické zariadenie na realizáciu bezhotovostných platieb prostredníctvom platobných kariet) a platb nie je možné uskutočniť z neprimerane veľkej vzdialenosti len do vzdialenosti 5 cm.

Pred dovolenkou

4. Internet banking. Pohodlný spôsob, ako si zaplatiť celú dovolenku. Často nám však chodia e-maily s varovaním, aby sme neodpovedali nejakému kontu, neposkytovali svoje údaje a pofidérne požiadavky hlásili priamo banke. Čo teda môžeme očakávať a v čom máme byť ostražití?

Vyskytuje sa tzv. phishing - podvodné aktivity zamerané na vylákanie hesiel, mobilných čísel a iných údajov k elektronickému bankovníctvu. Banky od klientov nikdy nevyžadujú aktívne zadanie telefónneho čísla, emailovej adresy alebo osobné údaje. Rovnako tak inštaláciu akéhokoľvek softvéru na zabezpečenie transakcie, ani inštaláciu bezpečnostného certifikátu. Zákazníci by si mali uvedomiť, že za žiadnych okolností si do mobilu ani do počítača nemajú sťahovať podozrivý softvér, otvárať podozrivé e-mailové prílohy alebo neznáme odkazy. Vždy treba používať najaktuálnejšie verzie antivírusových programov. Pri podozrení na neštandardnú alebo podozrivú situáciu je potrebné okamžite kontaktovať svoju banku.

Pri výbere z bankomatu je najmä v zahraničí potrebné dať pozor na skimming. Je to podvodné vytvorenie duplikátu platobnej karty, pomocou ktorej následne páchateľ vyberie zo zákazníkovho účtu peniaze. Najúčinnejšia zbraň ako sa skimmingu vyhnúť je zakryť si vždy pri zadávaní PIN kódu rukou klávesnicu, nakoľko po vyrobení karty musí aj páchateľ zadať PIN kód, ku ktorému sa najčastejšie dostane nasnímaním minikamerou. Taktiež podozrivo vyzerajúce otvory na zasúvanie kariet treba nahlásiť na pobočke danej banky a pri skopírovaní karty je potrebné si kartu okamžite zablokovať. Všetky transakcie sú monitorované. V niektorých podozrivých prípadoch zákazníka môže kontaktovať zamestnanec banky, aby overil niektorú podozrivú transakciu realizovanú kartou.

Na cestách, počas dovolenky

5. Ako je to s platením v zahraničí – ako funguje výmenný kurz pri platbe kartou?

Platba medzinárodnou platobnou kartou v zahraničí je lacnejšia ako výmena eur za cudzie valuty. Ak zákazník platí s platobnou kartou v zahraničí, všetky transakcie sú zaúčtované v devízovom kurze (pozn. na tabuli v zmenárňach je to devíza predaj, pri výmene hotovosti zmenárne použijú nevýhodnejší kurz valuta predaj). Prepočet na eurá je vykonaný kurzom platným k dátumu zúčtovania (zvyčajne o 2 - 3 dni). Platba kartou v zahraničí nie je spoplatnená ako výbery z bankomatov. Navyše viacero platobných kariet obsahuje tiež cestovné alebo úrazové poistenie.

6. Teda karta s pin-kódom alebo bezdotyková?

Nedá sa povedať, ktorá karta je lepšia a ktorá je horšia. Závisí na preferenciách majiteľa kariet. Ideálom je, ak pri sebe zákazník nosí oba typy kariet. Vlastníctvo viacerých kariet od viacerých spoločností (Visa, MasterCard, American Expres) predchádza problémom s neakceptovaním daného typu karty v krajine/ u obchodníka.

7. Poplatky v jednotlivých bankách za výber (aj z bankomatov) sa líšia. Ako sa zákazník najjednoduchšie zorientuje, čo sa mu kde oplatí?

Poplatky si každá banka stanovuje jednotlivo. Klient sa o poplatkoch za výbery z kariet dozvie buď z cenníka banky, prípadne túto informáciu by mali vedieť poskytnúť aj pracovníci call center. Vo všeobecnosti platí, že výbery z bankomatu banky klienta sú výhodnejšie ako výbery z iných bankomatov.

8. Prečo je výhodnejší výber z bankomatu, nie na pobočkách bank?

Pri výbere z bankomatu je zo strany banky „v práci” iba stroj - bankomat. Pri výbere na pobočke „pracuje” zamestnanec a klient využíva aj priestory pobočky. Výber z bankomatu je aj rýchlejší.

9. Čo treba robiť v prípade straty?

Stratu, krádež karty, alebo podozrenie na zneužitie karty je potrebné okamžite ohlásiť banke, ktorá kartu zablokuje. Pred vycestovaním zákazníkom odporúčame uložiť si do mobilu číslo infolinky. Krádež karty treba takisto ohlásiť aj na miestnej polícii.

10. Sú obchody povinné označiť, ktorými kartami je v nich možné platiť?

Nie je to upravené zákonne, ale spoločnosti vydávajúce karty uvádzajú do zmlúv a obchodných podmienok s obchodníkmi povinnosť viditeľne označiť obchod nálepkou informujúcou klienta o možnosti použitia karty.

11. Pokiaľ viem, v zahraničí sa riadime kurzom devíza-predaj. Na Slovensku, pri zámene peňazí na požadovanú menu zase kurzom valuta-predaj. Ak to správne chápem, znamená to, že platba kartou v zahraničí je ekonomicky výhodnejšia, než zmena peňazí doma a platenie cashom.

Kurz devízy a valuty nákup - vyjadruje počet jednotiek cudzej meny, ktoré banka kúpi od klienta za jedno euro. Kurz devízy a valuty predaj - vyjadruje počet jednotiek cudzej meny, ktoré banka predá klientovi za jedno euro.

Valuta je hotovosť, či už bankovky alebo mince. Devízy sú bezhotovostné peniaze, pri ktorých zákazník požiada, aby mu zmenili elektronicky peniaze.

Výraz predaj sa berie z pohľadu banky alebo zmenárne, ktorá na Slovensku cudziu menu predáva. V zahraničí zákazníka zaujíma nákup, lebo banka alebo zmenáreň nakupujú zahraničnú menu. Devízový kurz je vždy o niečo výhodnejší ako valutový. Na kurzovom lístku sa objavuje aj hodnota stred, ktorá sa využíva pri prepočítaní transakcie, ktorú zákazník zrealizuje v zahraničí pomocou platobnej karty.

Zhrnutie - ako používať platobné karty na cestách ?

Vziať si so sebou hotovosť aj platobnú kartu (ideálne dve karty, ktoré nenosíme spolu na jednom mieste). Nezabudnúť na to, že aj napriek pohodlnosti platobných kariet, nie každú zmrzlinu, korenie na miestnom trhu či suvenír pre babičku budeme môcť platiť kartou.

Nastaviť si SMS/ e-mailovú notifikáciu, vďaka ktorej sa dozvieme, aké pohyby prebiehajú na Vašich účtoch. (To, či sú spoplatnené závisí od zmluvy s bankou – SMS môžu byť v cene konta alebo je za ne potrebné platiť zvlášť.)

Nastaviť si denný limit (sumu, ktorá nemôže byť z karty prečerpaná).

Zistiť si a uložiť si telefónne číslo, na ktoré treba zavolať, ak by Vám bola karta odcudzená (stratená, ukradnutá) a zablokovať ju.

V obchodoch platiť kreditkou alebo debetkou, peniaze z bankomatu ťahať debetnou kartou (v zásade platí, že platba kreditkou v obchodoch je lacnejšia ak máte cashback, než platba debetnou kartou. Avšak, napríklad v Holandsku Vám kreditnú kartu nikde nevezmú a všade budú žiadať debetnú. V Španielsku je zase preferovanejšia a akceptovanejšia kreditka. Závisí to na poplatkoch, ktoré si stanoví spoločnosť vydávajúca karty).

Treba si všímať značenia akceptovaných platobných kariet na obchodoch.

V prípade platby prostredníctvom internet-bankingu ju treba realizovať radšej zo svojho smartphonu, tabletu, notebooku, nie z verejne dostupných, často nezabezpečených wi-fi sietí (kaviarne, reštaurácie a i.). Ak nemáte na výber, zmeňte si po prebehnutej transakcii aspoň svoje prístupové heslá. A dávajte si pozor na skimming a phishing. Verím, že vám náš prieskum pomôže správne používať platobné karty na cestách.

A nezabudnite si pribaliť najmä dobrú náladu a pozitívne myslenie!

Autor článnku: P.anna
Travel žurnál august 2014 > Cestovanie > Platobné karty na cestách

Travel Žurnál - internetový magazín pre cestovanie a plánovanie dovolenky


© 2014 Travel žurnál, a.r.r. Reny